Grădinița cu Program Prelungit
Mica Sirenă Cluj Napoca

STR. AL. VLAHUȚĂ, NR. 59
TEL.: 0264-420927
E-MAIL: gr64_1@yahoo.com

Grădinița ”Mica Sirenă” are un colectiv alcătuit din 46 angajați:

  • 25 cadre didactice
  • 3 personal didactic auxiliar
  • 18 personal nedidactic de deservire